0236 355 1327

Gạch ốp tường Đại Việt Prime 14300600.09065-09066-09067-09068/1430030001030

Liên hệ

Kích thước: 30*60cm
Bề mặt: Nhẵn bóng
Loại gạch: Gạch ốp tường
Nhãn hiệu: Prime