0236 355 1327

Gạch ốp tường Đại Việt Prime 05.300600.17322-17323-17324

Liên hệ

Kích thước: 30*60cm
Bề mặt: Nhẵn bóng
Loại gạch: Gạch ốp tường
Nhãn hiệu: Prime