0236 355 1327

Gạch ốp tường Đại Lộc Prime 14.300600.08085-090686-09087/14.300.600.01031

Liên hệ

Kích thước: 30*60cm
Bề mặt: Nhẵn bóng
Loại gạch: Gạch ốp tường
Nhãn hiệu: Prime
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc