Đà Nẵng:

Cửa hàng VLXD Mai Trang   Đc: Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Cửa Hàng Vật Liên xây dựng Trọng Đạo. Địa chỉ : Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng.